masz pytanie ?
biuro@cuentas.pl

Księgowość

 • prowadzenie ksiąg handlowych,
 • prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów,
 • obsługa ewidencji ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • rozliczanie karty podatkowej,
 • prowadzenie rejestrów zakupów i sprzedaży podatku VAT,
 • prowadzenie ewidencji rozrachunków,
 • sporządzania deklaracji i zgłoszeń do Urzędu Skarbowego (CIT, PIT, VAT, NIP), ZUS oraz GUS,
 • wyliczanie oraz podawanie w wybranej formie (e-mail, sms, druki wpłaty/przelewu) należnego podatku podlegającego wpłacie do US oraz należnych składek ZUS,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • rozliczanie ewidencji przebiegu pojazdów,
 • pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej.

 

Kadry i płace

 • prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej i akt osobowych,
 • sporządzanie listy płac oraz rachunków do umów cywilnoprawnych (zlecenia i o dzieło),
 • przygotowywanie deklaracji i rozliczeń do US i ZUS,
 • sporządzanie dokumentów i rozliczeń,
 • przygotowywanie zeznań rocznych,
 • prowadzenie rozliczeń i sporządzanie deklaracji PFRON.

 

Powyższy wykaz oferowanych usług ma jedynie charakter poglądowy i nie wyczerpuje pełnej gamy świadczonych przez nas prac. Zakres współpracy uzależniony jest od rodzaju prowadzonej księgowości, zakresu zlecanych prac oraz od sposobu przekazywania danych i dokumentów.

-->