masz pytanie ?
biuro@cuentas.pl

Kalkulatory

Wskaźniki, stawki, kalkulatory

Wyszukiwarki informacji o firmach

Wyszukiwarki

Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT
usługa umożliwiająca sprawdzenie czy podmiot jest czynnym, zwolnionym czy też niezarejestrowanym podatnikiem w VAT.

Sprawdzenie statusu NIP
usługa umożliwiająca sprawdzenie statusu NIP- czy numer identyfikacji podatkowej (NIP) jest poprawny, unieważniony, uchylony, czy też nie istnieje.

Potwierdzanie numeru VAT UE (VIES)
umożliwia uzyskanie potwierdzenia aktywności numeru VAT danego podmiotu zgodnie z art. 31 Rozporządzenia Rady nr 904/2010 z dnia 7 października 2010 r.

Wyszukiwarka OPP
umożliwia wyszukanie organizacji pożytku publicznego w Rejestrze Organizacji Pożytku Publicznego

Wyszukiwarka SIP
umożliwia przeszukiwanie interpretacji ogólnych i indywidualnych organów podatkowych

Wyszukiwarka Rejestru Zastawów Skarbowych
umożliwia bezpłatne wyszukiwanie  w rejestrze zastawów skarbowych informacji, o których mowa w art.46c § 1 ww. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

Wykaz podatników VAT
Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.

-->