masz pytanie ?
biuro@cuentas.pl

10 letnie doświadczenie

Nasze biuro rachunkowe od ponad 10 lat oferuje kompleksowe usługi dla podmiotów gospodarczych w zakresie rachunkowości oraz administrowania kadrami i płacami. Obsługujemy spółki prawa handlowego, spółki cywilne, jednoosobowe działalności gospodarcze, a także stowarzyszenia. Oferowane przez nas usługi dopasowywane są indywidualnie do zmieniających się potrzeb i oczekiwań Klientów.

Jesteśmy dyspozycyjni, kompetentni, służymy radą

Wszyscy nasi Klienci mają bezpośredni osobisty kontakt z naszymi księgowymi. Nasz personel jest dyspozycyjny i służy poradami oraz pomocą w rozwiązywaniu nawet najtrudniejszych spraw księgowo - rachunkowych, kadrowo - płacowych oraz podatkowych.

Załatwimy sprawy w urzędach dla Ciebie !

Mając na uwadze brak czasu naszych Klientów załatwiamy za nich sprawy w Urzędach w ramach udzielanych nam pełnomocnictw.

Nasze biuro rachunkowe spełnia wymogi ochrony danych osobowych

Dane osobowe i informacje przekazywane do Nas są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE (RODO) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz nową ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018r. Posiadamy opracowaną i wdrożoną dokumentację w zakresie w/w przepisów prawa. Pracujemy wyłącznie na oprogramowaniu spełniającym wymogi  przepisów w zakresie ochrony danych osobowych. Posiadamy stały nadzór podmiotu Nas wspierającego w zakresie ochrony danych osobowych - Bezpieczny Interes Wojciech Poślednicki z siedzibą w Spalicach przy ul. Wierzbowej 9.

Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej

Posiadamy polisę OC działalności gospodarczej dla biur rachunkowych. Wszystkie wykonywane przez nas czynności podlegają ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej

Posiadamy certyfikat Ministerstwa Finansów

Świadczone przez nas usługi księgowe i kadrowe realizujemy na podstawie certyfikatu księgowego wydanego przez Ministra Finansów Nr 20271/2007. Stale poszerzamy swoją wiedzę merytoryczną uczestnicząc w różnych szkoleniach z zakresu naszej dziedziny.

Wsparcie Klientów w przygotowaniu i wdrożeniu dokumentacji RODO

Aktualnie obowiązujące Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE (RODO) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz nowa ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018r. nakładają na podmioty, zadania i obowiązki, których te podmioty nie zawsze są świadome, a jeśli nawet są, to inne bieżące zadania pociągają za sobą odkładanie tych kwestii formalno-prawnych na „późniejsze czasy”. Niedopełnienie nałożonych w/w przepisami obowiązków może narazić Państwa na niepotrzebne konsekwencje wizerunkowe, prawne i finansowe. Dodatkowo w/w rozporządzenie zawiera zwiększone kary za brak spełniania jego wymagań przez Podmioty przetwarzające dane osobowe - do 20 mln euro. W związku z powyższym Biuro Rachunkowe Cuentas Sp. z o. o. podjęło stałą współpracę z Firmą Bezpieczny Interes Wojciech Poślednicki z siedzibą w Spalicach przy ul. Wierzbowej 9 w zakresie wsparcia Naszych Klientów w przygotowaniu i wdrożeniu dokumentacji oraz rozwiązań organizacyjnych wynikających z w/w przepisów. Każdy z Klientów Cuentas Sp. z o. o. otrzymuje 10 % zniżki na opracowanie i wdrożenie dokumentów wynikających z RODO. Więcej na www.bezpiecznyinteres.pl

Zapraszamy do współpracy

-->